سنسور القایی NJ5-18GM-N؛ ابزاری دقیق برای اندازه گیری