دسامبر 24, 2022

رله PNOZ S5 برند پیلز

برند آلمانی پیلز (PILZ) تولید کننده سنسورها و کلیدهای محافظتی و ایمنی در صنایع است. پرکاربردترین کلید امنیتی تولید شده توسط این مجموعه رله PNOZ S5 […]