سنسور مغناطیسی سیلندر Rzt7-03ZRS-KP0 از برند زیک آلمان