سنسور القایی IG6083 از برند IFM؛ با قابلیت تشخیص از راه دور