سنسور القایی IM5124 از برند IFM؛ مناسب برای تشخیص فلزات