سنسور فوتوالکتریک 1018252

سپتامبر 4, 2022

سنسور فتوالکتریک لیزری WL12L-2B530

چشم لیزری رفلکتوری بدنه فلزی مدل wl12l-2B530 نوع محصول: 1018252 مشخصات سنسور فتوالکتریک wl12l-2B530 یک سنسور فتوالکتریک شامل اپتیک به همراه لوازم الکترونیکی است که فقط […]