سنسور فتوالکتریک رفلکتوری WL9L-P430 از برند آلمانی Sick