سنسور فتوالکتریک یک طرفه WLL190T-2P434 از برند SICK آلمان