سنسور فتوالکتریک دو طرفه BGL 10A-001-S49 از برند بالوف