حسگر خازنی Kd5039؛ حسگری دقیق و قابل اعتماد برای کاربردهای متنوع!