سنسور فتوالکتریک یک طرفه wt24-2r240 از برند Sick آلمان