سنسور فتوالکتریک یک طرفه WLL160-F420 از برند آلمانی Sick