سنسور فتوالکتریک یک طرفه Ogt500؛ حسگری اقتصادی با عملکردی بی‌نظیر